Påfyllning av olja

Påfyllning av olja

Olja är en mycket viktig del. Oljenivån måste stämma och vid byte av olja skall ny olja fyllas på så klart.