Smörjning

Smörjning

Även dörrens gångjärn skall smörjas och underhållas. Vilket många firmor kan glömma. Men inte vi.