Stillastående Volvo 2

Stillastående Volvo 2

Det mesta som kan behövas har Torild med sig för att ordna bilen på plats.