Chefen själv

Chefen själv

Torild Peterson i egen hög person.